Samenvatting maken

 

Maak een samenvatting van de belangrijkste informatie op deze website.

Je mag dit schrijven in een schriftje of map, maar ook in WORD op de laptop maken.

Het WORD document sla je op in het mapje 'Economie' wat je hebt aangemaakt

voor de opdrachten van dit project.

 

Een samenvatting kun je op veel verschillende manieren maken:

-een woordweb per onderwerp met daarbij de nodige info en plaatjes;

-puntsgewijs de belangrijkste info onder elkaar schrijven;

-werken met tekeningen waarbij je het een en ander uitlegt;

-enz.

 

Stappenplan Samenvatting maken

 

Stap 1 Lees de tekst eerst goed door

Lees een korte tekst in één keer door.

Kies er bij lange teksten voor om het in delen te lezen en samen te vatten,

bijvoorbeeld per hoofdstuk of paragraaf.

Lees steeds één alinea of bekijk één filmpje.

Houd steeds de structuur van de website in de gaten en hou die zelf ook aan.

 

Stap 2 Voorbereiden

Verzamel de belangrijkste informatie.

Zoek de kernzinnen van de tekst, deze staan meestal aan het begin of einde van een alinea.

Kijk ook goed naar plaatjes, schema’s, opsommingen, tabellen, enz.

Zoek moeilijke woorden op.

Bedenk daarna wat het belangrijkste is wat er verteld wordt.

 

Stap 3 Het schrijven

Schrijf zo kort mogelijk in eigen woorden op wat het belangrijkste is.

Laat hierbij de lidwoorden en andere overbodige woorden zoveel mogelijk weg.

Werk eventueel met verschillende kleuren om bijvoorbeeld moeilijke woorden of

belangrijke begrippen meer aandacht te geven.

 

Je kunt gebruik maken van kleur, pijlen, tabellen, opsommingstekens, enz.

Maak je samenvatting prettig om naar te kijken, dat leert fijner

 

Controleren en verbeteren

Staat alles er in? Begrijp je later nog wat je hebt opgeschreven?

Vraag je af of iemand die de tekst niet gelezen heeft of een klasgenoot ook zou kunnen leren

met jouw samenvatting.

Controleer en verbeter je samenvatting

 

1. Als je niet beschikt over een leesbaar handschrift, werk dan je samenvatting later uit in WORD

 

2. Werk met pijltjes, blokjes en kleur om te verduidelijken wat de verbanden zijn tussen de informatie.

 

3. Bedenk dat het bij samenvatten van dit project meer gaat over de kunst van het weglaten, dan

    over het schrijven van een mooie tekst.

 

4. Let op de eerste en laatste zin van een alinea, hier wordt vaak de belangrijkste informatie gegeven

 

5. Bedenk bij het schrijven of je klasgenoot met jouw samenvatting een 10 zou kunnen halen

    voor het proefwerk.

 

6. Plaatjes kunnen je samenvatting verduidelijken.

    Gebruik ze niet als illustratie maar alleen als ze iets uitleggen.