Opdracht 1 Levensfasen



 

 

 

Levensfasen


Iedere levensfase heeft bepaalde kenmerken.

Net als alle andere soorten bestaat het leven van de mens uit verschillende levensfasen.

De levensfasen samen wordt de levenscyclus genoemd.

Groei in de baarmoeder, ontwikkeling, geboren worden, groeien en ontwikkelen, voortplanten en sterven zijn de levensfasen (onderdelen) van deze levenscyclus.

 

 

 

 

Een mens doorloopt verschillende levensfasen.

Er vindt zowel lichamelijke, geestelijke (denken) als sociale (omgang met anderen)

ontwikkeling plaats.

 

Tijdens je leven maak je een lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling door.

De lichamelijke ontwikkeling is de verandering en groei van het lichaam.

Doordat je lichaam verandert kun je in andere levensfasen ook nieuwe dingen leren zoals lopen of fietsen,

je wordt beter in sport, kunt nauwkeuriger werken.

Geestelijke ontwikkeling is de groei en verandering in wat je met je verstand kunt en doet, zoals leren praten en lezen,

studeren, oordelen en redeneren.

Sociale ontwikkeling is hoe de mens groeit en verandert in zijn benadering en contacten met anderen.