Lengteonderzoek

 

Je gaat onderzoeken wat de gemiddelde lengte in de klas is.

 

Materiaal:

Een rekenmachine

Pen en papier

Een meetlint


  • Werk in twee-tallen
  • Maak een tabel waarin je de metingen zet.

     Maak een eerste kolom met alle namen.

     Maak een tweede kolom met de lengtes. 

  • Meet de lengte van de jongens en meisjes in de klas 
  • Zet de lengtes in de tabel
  • Tel de lengtes op
  • Deel het antwoord door het aantal klasgenoten
  • Schrijf dit getal onder de tabel.

1. De gemiddelde lengte van de klas is: ____________________________

2. De gemiddelde lengte van de jongens is: _________________________

3. De gemiddelde lengte van de meisjes is: _________________________

4. De jongens in de klas zijn kleiner / groter dan de meisjes in de klas.